Τραπέζια καφενείου 3736

Κωδικός: 3736

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.