Τραπέζια καφενείου 3737

Κωδικός: 3737

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.