Τραπέζια καφενείου 3740

Κωδικός: 3740

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.