Τραπέζια καφενείου 3703

Κωδικός: 3703

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.