Τραπέζια καφενείου 3705

Κωδικός: 3705

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.