Τραπέζια καφενείου 3707

Κωδικός: 3707

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.