Τραπέζια καφενείου 3708

Κωδικός: 3708

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.