Τραπέζια καφενείου 3709

Κωδικός: 3709

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.