Τραπέζια καφενείου 3710

Κωδικός: 3710

Παράγεται κατά παραγγελία και η τιμή είναι συνάρτηση της διάστασης, των υλικών και του ζητούμενου τρόπου βαφής.