Ψάθες για καρέκλες

2,5€ 3€ 3,5€

Ψάθες καρεκλών, ψάθες για καρέκλες καφενείου, ανταλλακτικά καρεκλών.